Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

KẾT QUẢ HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHÁP NGỮ 20-3