Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc tham gia Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp Quốc gia Năm học 2016-2017 Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện quyết định số 551/QĐ-SGD&ĐT ngày 14/03/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên ...