Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Thông báo về việc cập nhật thông tin trên phần mềm PMIS
Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.