Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Thay thế, bổ sung phiếu điều tra PCGD-XMC hộ gia đình Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn; Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Ninh, Phú Bình, Lý Thường Kiệt, Huyền Trân.