Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

HƯỚNG DẪN Về việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017 Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Trường THCS Nguyễn Tri Phương. Trường Phổ thông ...