Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 13 tháng 12 năm 2018


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017
Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ...