Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾT NGỮ ÂM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH BỘ MÔN TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC Nhằm đẩy mạnh việc dạy và học Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực, tăng cường tính tích cực của học sinh, lấy học sinh làm ...