Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, sách dạy học môn Tin học cấp Tiểu học từ năm học 2017-2018
Kính gửi: Các đơn vị Tiểu học trực thuộc. Thực hiện công văn số 1870/SGDĐT-GDTH ngày 01/08/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế về ...