Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 23 tháng 05 năm 2019


Tin tức

THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố năm học 2017-2018 Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS trực thuộc.