Trọng thầy mới được làm thầy ''


Ngày 20 tháng 02 năm 2020


Tin tức

TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾT NGỮ ÂM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH BỘ MÔN TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC Nhằm đẩy mạnh việc dạy và học Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực, tăng cường tính tích cực của học sinh, lấy học sinh làm ...