Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 16 tháng 10 năm 2021


Tin tức

Mẫu tính Phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với các giáo viên Mầm non đã được truy thu BHXH Kính gửi: Các trường Mầm non trực thuộc.