Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Thông báo Tổ chức tập huấn, hội thảo về bồi dưỡng năng lực giảng dạy môn Tin học cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Năm học 2017-2018 Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Nhằm mục đích chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm giảng dạy sau Hội thi giáo viên dạy giỏi môn tin ...