Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin tức

THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố năm học 2017-2018 Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS trực thuộc.