Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng năm 2017 Kính gửi: Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng 27 phường. Thực hiện Công văn số 2553/BGDĐT-GDTX ngày 18/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào ...