Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018, trong 2 ngày 06 & 07/10/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức lớp tập huấn ...