Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học và THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 2215/SGDĐT-GDTX ngày 13/9/2017 của Sở Giáo dục và ...