Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Thông báo Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2017-2018
Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức thi chọn ...