Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Danh sách cấp mã gian hàng chính thức cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 Kính gửi: Các đơn vị THCS trực thuộc có đề tài tham gia "Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học tỉnh Thừa Thiên Huế 2018"