Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin tức

Thông báo Tổ chức tập huấn, hội thảo về bồi dưỡng năng lực giảng dạy môn Tin học cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Năm học 2017-2018 Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Nhằm mục đích chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm giảng dạy sau Hội thi giáo viên dạy giỏi môn tin ...