Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Tổ chức phát động tham gia, hưởng ứng Cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” năm học 2017 - 2018 Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc. Thực hiện Công văn số 2968/SGDĐT-CTTT-HSSV ngày 30/11/2017 của Sở ...