Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 09 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Cung cấp thông tin giáo viên Ngoại ngữ năm học 2017-2018 và báo cáo tình hình triển khai các Kế hoạch Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở và tiểu học trực thuộc. Thực hiện công văn số 86/SGDĐT- GDTrH ngày 12/01/2018 của Sở ...