Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc tham gia Hội thi Khoa học – Kỹ thuật cấp Tỉnh Năm học 2017 -2018 Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 2725/SGD&ĐT/GDTr ngày 08/11/2017 của Sở Giáo dục - Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên ...