Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Thống kê đội ngũ CBQL, Giáo viên. Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.