Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 07 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Thông báo Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2017-2018
Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức thi chọn ...