Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 22 tháng 03 năm 2019


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc tổ chức tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh môn Tin học cấp Tiểu học Kính gửi: Các trường Tiểu học trực thuộc.