Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2017 - 2018: Cấp Tiểu học.
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành ...