Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "


Ngày 16 tháng 10 năm 2021


Tin tức

Danh sách giáo viên có trình độ đại học hệ chính quy tốt nghiệp loại Giỏi, Khá và tốt nghiệp thạc sĩ, sinh năm 1987 đến nay. Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị công lập trực thuộc.