Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Thông báo về việc khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo tại địa phương
Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc.