Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp thành phố Năm học 2015-2016 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục&Đào tạo thành phố Huế tổ chức ...