Trọng thầy mới được làm thầy ''


Ngày 16 tháng 10 năm 2021


Tin tức

Thông báo Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2017-2018
Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức thi chọn ...