Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Hướng dẫn tổ chức ngày Nguời khuyết tật Việt Nam 18/4. Kính gửi: Các trường tiểu học và THCS trực thuộc. Căn cứ Công văn số 713/SGDĐT-GDTH ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế ...