Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 16 tháng 10 năm 2021


Tin tức

Tổ chức phát động tham gia, hưởng ứng Cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” năm học 2017 - 2018 Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc. Thực hiện Công văn số 2968/SGDĐT-CTTT-HSSV ngày 30/11/2017 của Sở ...