Dạy tức là học hai lần''


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

THÔNG BÁO SỐ 2 Về thời gian, kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học thành phố Huế lần thứ nhất - Năm học 2015 – 2016
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc Ngày 23/12/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (GD&ĐT) đã có công văn ...