Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Tổ chức Sinh hoạt chuyên môn với nội dung "dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh" Thực hiện kế hoạch chuyên môn học kì II, sáng hôm nay ngày 21/1/2016, bộ môn tin học cấp THCS tổ chức sinh hoạt với nội dung "dạy học theo ...