Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 12 tháng 12 năm 2018


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc sinh hoạt chuyên môn bộ môn Địa lí cấp THCS Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trực thuộc.