Trọng thầy mới được làm thầy ''


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo TT số 22/2016/TT-BGDĐT. Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Thực hiện công văn số 2511/SGDĐT-GDTH của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế ngày ...