Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo TT số 22/2016/TT-BGDĐT. Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Thực hiện công văn số 2511/SGDĐT-GDTH của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế ngày ...