Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo TT số 22/2016/TT-BGDĐT. Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Thực hiện công văn số 2511/SGDĐT-GDTH của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế ngày ...