Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 16 tháng 10 năm 2021


Tin tức

Hướng dẫn nội dung phần thi hiểu biết Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2015-2016
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (GD&ĐT) đã có thông báo số ...