Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Về việc tập huấn giáo dục hướng nghiệp (thay cho công văn số 44/PGDĐT-PT của Phòng GD&ĐT) Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã có công văn số 44/PGDĐT-PT ngày ...

  • GIẤY MỜI
    Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Nhân dịp kỷ ...