Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 16 tháng 10 năm 2021


Tin tức

Thông báo về việc khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo tại địa phương
Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc.