Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn kiểm tra học kì II và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS Năm học 2017-2018 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2017- 2018 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành ...