Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, giáo viên Tiểu học hạng III. Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học trực thuộc.