Học tập là một việc suốt đời "


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Thông báo Về việc tổ chức cuộc thi “Sức khỏe học đường” lần thứ ba, chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nữ sinh”
Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện Công văn số 50/SGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên ...