Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

GIẤY MỜI
Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, đón Tết ...