Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Về việc triển khai tập huấn thiết kế bài giảng e-learning
Kính gửi: Các trường Trung học cơ sở trực thuộc. Thực hiện công văn số 2805/SGD&ĐT-GDTrH ngày 17/11/2015 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về ...