Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 09 tháng 07 năm 2020


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Tổng kết và phát thưởng học sinh giỏi Thành phố năm học 2017-2018
Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc. Nhằm động viên và khen thưởng những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh ...