Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 12 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Về việc hướng dẫn kiểm tra học kì I và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS năm học 2015-2016. (chính thức có chỉnh sửa)
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2015- 2016 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành ...