Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Kết quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng cấp Thành phố và danh sách các đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng cấp Tỉnh lần thứ IX - năm 2016 Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc. Căn cứ kế hoạch số 108/KH-UBND, ngày 02/10/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ...