Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 12 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Thông báo về việc tổng kết Cuộc thi KHKT và Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ cấp cơ sở năm học 2014-2015 và triển khai cuộc thi nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016. Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 1757/SGD&ĐT-GDTrH ngày 16/07/2015 của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thừa ...