Học tập là một việc suốt đời "


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng cấp Thành phố lần thứ II, năm 2016 và cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, ngày 14 và 15 tháng 12 năm 2015 UBND thành phố Huế và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức ...