Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''


Ngày 16 tháng 10 năm 2021


Tin tức

Tổ chức Sinh hoạt chuyên môn với nội dung "dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh" Thực hiện kế hoạch chuyên môn học kì II, sáng hôm nay ngày 21/1/2016, bộ môn tin học cấp THCS tổ chức sinh hoạt với nội dung "dạy học theo ...