Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Thông báo về việc hướng dẫn nhập dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc.