Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 09 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Về việc đưa tin tức và đăng lịch tuần lên website của các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT Thành phố Huế
Kính gửi: các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT Thành phố Huế