Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động giao lưu, olympic cấp tiểu học năm học 2015 - 2016 Kính gửi: Các trường tiểu học trực thuộc Nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của cấp tiểu học, Phòng GD&ĐT ...