Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Về việc hướng dẫn kiểm tra học kì I và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS năm học 2015-2016 (chính thức có chỉnh sửa)
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2015- 2016 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành ...