Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kỹ thuật và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Ngày 2/10/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức lớp tập huấn về “Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học ...