Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Kết quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng cấp Thành phố và danh sách các đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng cấp Tỉnh lần thứ IX - năm 2016 Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc. Căn cứ kế hoạch số 108/KH-UBND, ngày 02/10/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ...