Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 18 tháng 12 năm 2018


Tin tức

Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố, năm học 2015-2016
sáng ngày 24 tháng 10 năm 2015, Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Huế đã tổ chức Hội thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học ...