Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 13 tháng 07 năm 2020


Tin tức

Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I của Tiểu học, năm học 2015 - 2016 Kính gửi: Các trường tiểu học trực thuộc Thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (Phòng ...