Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Khoa học Kỹ thuật 2015 Thực hiện công văn số 2107/SGD&ĐT-GDTrH, ngày 04/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc “Tập huấn tổ chức hoạt ...