Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp THCS Kính gửi: Các trường trung học cơ sở trực thuộc. Căn cứ công văn số 4509/BGDĐT- GDTrH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng ...