Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 19 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Tập huấn về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng năng lực ở trường trung học Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục cấp trung học cơ sở năm 2015-2016 và nâng cao chất lượng dạy ...