Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 23 tháng 05 năm 2019


Tin tức

Hội nghị Công chức, viên chức và Công đoàn cơ sở cơ quan Phòng GD&ĐT thành phố Huế
Sáng ngày 16/10/2015, Cơ quan Phòng GD&ĐT thành phố tiến hành Hội nghị Công chức, viên chức và Công đoàn cơ sở năm học 2015-2016