Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin tức

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Tin học cấp THCS Năm học 2015-2016
Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Huế thông báo kế hoạch ...