Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''


Ngày 09 tháng 07 năm 2020


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc tham gia thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Tỉnh, năm học 2017-2018 Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 319/SGD&ĐT- GDTrH, ngày 08/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên ...