Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc tham gia thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Tỉnh, năm học 2017-2018 Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 319/SGD&ĐT- GDTrH, ngày 08/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên ...