Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Thông báo thay đổi thời gian tập huấn nghiệp vụ Thư viện trường tiểu học Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Ngày 07/3/2018, Phòng GD&ĐT thành phố Huế đã có công văn số 164/PGDĐT-PT về việc ...