Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Thông báo thay đổi thời gian tập huấn nghiệp vụ Thư viện trường tiểu học Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Ngày 07/3/2018, Phòng GD&ĐT thành phố Huế đã có công văn số 164/PGDĐT-PT về việc ...