Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 17 tháng 01 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:37 03/12/2015  
Về việc nộp hồ sơ XMC, PCGD THCS năm 2015 kiểm tra cấp Tỉnh

- Ban chỉ đạo PCGD-XMC 27 Phường. - Hiệu trưởng các đơn vị THCS trực thuộc.

Căn cứ công văn số 2294/SGD&ĐT- GDTrH ngày 23/9/2015 và công văn số 2252/SGD&ĐT- GDTX ngày 18/9/2015 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc kiểm tra hồ sơ PCGD trung học và xóa mù chữ năm 2015;

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế thông báo BCĐ PCGD-XMC 27 Phường hoàn chỉnh hồ sơ xóa mù chữ, PCGDTHCS và PCGD bậc trung học năm 2015 của địa phương theo yêu cầu của đoàn kiểm tra theo quyết định số 7560/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thành phố Huế .

1. Nộp hồ sơ kiểm tra cấp Tỉnh:

 

- Thời gian: 14h 00 ngày 07/12/2015 tại Trung tâm GDTX thành phố Huế    ( 182- Phan Chu Trinh, TP Huế)

 

- Quy định về hồ sơ: Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ và bỏ theo 4 tập và đựng trong các hộp, mặt trên mỗi hộp có dán nhãn ghi tên các loại hồ sơ và ghi tên phường ở gáy hộp.

 

2. Hồ sơ kiểm tra cấp Tỉnh gồm:

 

+ Tập 1: Hồ sơ phổ cập giáo dục

 

1. Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả PCGD THCS -XMC

 

2. Các Quyết định thành lập BCĐ, thành lập Đoàn tự kiểm tra PCGD THCS-XMC

 

3. Biên bản tự kiểm tra kết quả  PCGD THCS-XMC

 

4. Tờ trình cấp phường đề nghị cấp thành phố công nhận đạt chuẩn

 

5. Biên bản kiểm tra của cấp thành phố đối với cấp phường.

 

6. Quyết định cấp thành phố công nhận phường đạt chuẩn (theo thứ tự hằng năm)

 

+ Tập 2 : Kết quả phổ cập giáo dục

 

1. Các biểu thống kê PCGD THCS (M1,M2,M5,M6,M7) và các biểu mẫu về XMC và PCGD bậc trung học.

 

2. Danh sách học sinh HTCTTH và danh sách học sinh TN THCS (4 năm) tại trường trên địa bàn và trường ngoài địa bàn (từ năm học 2011 -2012 đến 2014-2015).

 

3. Danh sách học sinh lớp 6 đang học tại trường trên địa bàn và trường ngoài địa bàn (từ năm học 2011 -2012 đến 2014-2015).

 

Lưu ý: Danh sách học sinh đang học, học sinh  TN THCS tại trường nào do trường đó xác nhận, có bảng tổng hợp số liệu kèm theo ở trang đầu.

 

4. Sổ theo dõi phổ cập theo độ tuổi

 

+ Tập 3: Các hồ sơ thuyết minh khác.

 

- Danh sách trẻ chuyển đi, chuyển đến ( có xác nhận của Hiệu trưởng)

 

- Danh sách trẻ chết, khuyết tật (có xác nhận của công an, y tế)

 

- Sổ đăng bộ.

 

+ Tập 4 : Các văn bản chỉ đạo.

 

- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp phường( hằng năm)

 

- Các văn bản chỉ đạo của TW, của tỉnh, của Sở GD&ĐT liên quan đến PCGD-XMC.

 

- Các văn bản chỉ đạo của thành phố, của Phòng GD&ĐT liên quan đến PCGD-XMC.

 

- Các văn bản chỉ đạo cấp phường.

 

Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị rà soát lại số liệu và hoàn chỉnh hồ sơ XMC, PCGD THCS, PCGD THPT năm 2015 và nộp hồ sơ kiểm tra cấp Tỉnh đúng thời gian quy định./.

Tải file

Số lượt xem : 1016

Chưa có bình luận nào cho bài viết này