Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''


Ngày 24 tháng 07 năm 2019


Tin tức

Về việc triệu tập bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố dự thi cấp Tỉnh Năm học 2015-2016 Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế ...