Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 07 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kỹ thuật và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Ngày 2/10/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức lớp tập huấn về “Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học ...