Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin tức

Kết quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng cấp Thành phố và danh sách các đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng cấp Tỉnh lần thứ IX - năm 2016 Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc. Căn cứ kế hoạch số 108/KH-UBND, ngày 02/10/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ...