Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Về việc tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc. Thực hiện Công văn 2190/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo ...