Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 13 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Thông báo lần 2 Về việc thay đổi thời gian tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, nhi đồng cấp Thành phố lần thứ II- năm 2016 và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp cơ sở năm học 2015-2016
Kính gửi: Các trường tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc. Ngày 25/11/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã có công văn ...