Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin tức

Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, nhi đồng cấp Thành phố lần thứ II, năm 2016 và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp cơ sở năm học 2015-2016
Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế; thực ...