Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Quản lý, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Kính gửi: - Các trường Tiểu học và THCS trực thuộc; - Các tổ chức, cá nhân có mở lớp dạy thêm, học thêm. Thực hiện công văn ...