Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Tin tức

Hướng dẫn xét thuyên chuyển giáo viên, nhân viên Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Nhằm chuẩn bị cho năm học 2018-2019, Phòng GD-ĐT tiến hành xét thuyên chuyển giáo ...