Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp thành phố Năm học 2018 - 2019
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế ...