Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 19 tháng 09 năm 2021


Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, ngày 13/9/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 và ...