Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố năm học 2019 - 2020
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế ...