Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học và xét hoàn thành chương trình lớp học, HTCTTH năm học 2018 - 2019 Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT) và công văn số 796/SGDĐT- GDTH ngày ...