Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 24 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:39 24/04/2017  

Ban Tổ chức Cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4 thông báo


Danh sách bài dự thi được lựa chọn vào vòng chung khảo Cuộc thi được Trưởng Ban Tổ chức phê duyêt theo Quyết định số 03/QĐ-CNTT ngày 14/3/2017.

Liên kết: https://elearning.moet.edu.vn/cac-cuoc-thi/Cuoc-thi-lan-4/danh-sach-bai-du-thi-duoc-lua-chon-vao-vong-chung-khao-cuoc-thi-quoc-gia-thiet-ke-bai-giang-e-learning-lan-thu-4-2.html
Thầy Cô lưu ý: 

Thầy/Cô có bài dự thi được lựa chọn vào vòng Chung khảo kiểm tra thông tin về bài dự thi. Nếu thấy sai lệch đề nghị báo về Ban Tổ chức Cuộc thi để sửa đổi. Thời gian muộn nhất là trước ngày 30/4/2017. Sau thời gian trên, Ban Tổ chức không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến thông tin sai lệch của bài dự thi như đã được công bố.

​Thông tin sai lệch, đề nghị gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ​ email: e-learning@moet.edu.vn (đề nghị ghi chính xác mã bài và thông tin sai lệch)

Tải file đính kèm tại đây:

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 847

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác