Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 10 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:11 23/04/2018  

Báo cáo công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và kiểm tra công nhận lại lại sau 5


Kính gửi: Các trường tiểu học trực thuộc đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện công văn số 766/SGDĐT-GDTH ngày 09/4/2018 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Để có số liệu cụ thể, Phòng GD&ĐT đề nghị các trường báo cáo quá trình triển khai thực hiện và kết quả đạt được về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm tra công nhận lại sau 5 năm theo các nội dung sau:

1. Những thuận lợi, khó khăn

2. Những giải pháp thực hiện

- Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

- Về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

- Huy động các nguồn lực xã hội hóa.

- Quy mô, chất lượng, hiệu quả giáo dục.

- Đổi mới công tác quản lý.

3. Kết quả đạt được (theo mẫu đính kèm)

4. Đánh giá chung

- Những kết quả nổi bật.

- Những tồn tại, hạn chế.

- Nguyên nhân.

- Bài học kinh nghiệm.

5. Kèm theo báo cáo là một số thông tin, tư liệu, hình ảnh minh họa.

          Nhận được công văn này, Phòng đề nghị các trường thực hiện đầy đủ các nội dung trên và gửi báo cáo về bộ phận phổ thông Phòng GD&ĐT (đ/c Phiên), gửi phần mềm theo địa chỉ mail phienedu@gmail.com trước ngày 15/5/2018 để tổng hợp.

...

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 3455

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác