Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''


Ngày 10 tháng 08 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:41 30/10/2017  

Báo cáo kinh phí tiền lương của giáo viên nhân viên nghỉ hưởng chế độ thai sản năm 2017.


Kính gửi: Các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trực thuộc.

Thực hiện quyết định số 17/QĐ-PGDĐT ngày 13 tháng 1 năm 2017 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Thành phố Huế về việc giao dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước năm 2017.

          Nhằm thực hiện công tác quản lý sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đúng quy định, Phòng Giáo dục & Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc cân đối giữa kinh phí tiền lương, các khoản đóng góp theo lương của giáo viên, nhân viên nghỉ hưởng chế độ thai sản so với  kinh phí hợp đồng giáo viên dạy thay do giáo viên, nhân viên nghỉ hưởng chế độ thai sản trong năm 2017. Sau khi cân đối, số chênh lệch thuộc về quỹ lương vì vậy các đơn vị không được tự ý sử dụng để chi thường xuyên.

          Nhận được công văn này yêu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, và báo cáo theo mẫu đính kèm ( có thể vào Website của Phòng GD&ĐT để tải mẫu, lưu ý: giữ nguyên mẫu, không chèn thêm cột)    

          Thời gian nộp báo cáo bằng văn bản trước ngày 2/11/2017 tại bộ phận văn thư  của Phòng Giáo dục & Đào tạo. Đồng thời chuyển file qua địa chỉ email  xvien75@yahoo.com                           

                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG  

 Nơi nhận:

- Như trên;                                                                            (Đã ký)

- Lưu  KHTC,VP                         

                                                                                           Phan Nam     

 

Tải file đính kèm tại đây                            

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 821

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác