Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 18 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 11:06 23/09/2016  

Báo cáo nhu cầu kinh phí cho giáo viên, nhân viên huyện lên, giáo viên luân chuyển trong địa bàn thành phố.


Kính gửi: - Các đơn vị trường học trực thuộc Để bổ sung nhu cầu kinh phí chi trả lương cho số giáo viên, nhân viên huyện lên, giáo viên luân chuyển trong địa bàn thành phố. Phòng Giáo dục và đào tạo yêu cầu các đơn vị rà soát và báo cáo nhu cầu bổ sung kinh phí cho số giáo viên, nhân viên huyện lên, giáo viên luân chuyển trong địa bàn thành phố năm 2016 theo các biểu mẫu sau: (Gửi kèm biểu mẫu).

Tải file đính kèm tại đây:

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 602

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác