Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''


Ngày 21 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:59 23/12/2015  

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016 cấp tiểu học


Thực hiện công văn số 2981/SGDĐT-GDTH ngày 07/12/2015 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2015-2016, nhằm kịp thời báo cáo cho Sở đúng thời gian quy định, Phòng yêu cầu các trường đánh giá sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị theo các nội dung sau:

            1.Những công tác đã triển khai và kết quả đạt được trong học kỳ I (số liệu báo cáo theo mẫu đính kèm):

            1.1. Thực hiện chương trình, nội dung giáo dục.

            1.2. Thực hiện kế hoạch giáo dục:

            - Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;

            - Tổ chức hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

            - Tổ chức bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm (nếu có);

            - Triển khai mô hình trường học mới VNEN (nếu có);

            - Dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”;

            - Triển khai dạy học ngoại ngữ;

            - Triển khai dạy học Tin học;

            - Triển khai dạy học Mỹ thuật đa phương tiện.

            1.3. Đổi mới công tác chỉ đạo dạy học:

            - Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo;

            - Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và đổi mới phương pháp dạy học;

            - Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện năng lực, phẩm chất của học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT;

            - Giáo dục học sinh khuyết tật (nếu có);

            - Công tác phổ cập giáo dục tiểu học;

            - Phát huy, duy trì và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia;

            2. Những hạn chế và các giải pháp khắc phục.

            Đề nghị các trường triển khai và báo cáo về bộ phận phổ thông Phòng GD&ĐT (Thầy Khuyến) hạn cuối ngày 05/01/2016./.

Tải file

Số lượt xem : 2946

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác