Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 24 tháng 07 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:48 12/12/2016  

Báo cáo số liệu phục vụ công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2017-2018


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Để có cơ sở giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 – 2018, đồng thời thực hiện khách quan, công bằng, dân chủ, công khai, đúng quy chế về công tác tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 đầu cấp trong năm học đến, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện các nội dung sau:

1. Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên tổ chức rà soát, điều tra trẻ ở độ tuổi sinh năm 2011 (6 tuổi) cư trú tại phường thuộc địa bàn tuyển sinh của trường. Những phường có 2 trường tiểu học cùng đóng trên địa bàn, Hiệu trưởng các trường tham mưu với lãnh đạo địa phương để thống nhất vùng tuyển sinh cho từng trường tiểu học phù hợp với điều kiện, cự ly đi lại thuận tiện cho học sinh;

          2. Sau khi có kết quả điều tra xong, mỗi trường lập danh sách theo Mẫu 1, báo cáo với UBND Phường bằng văn bản và có xác nhận của lãnh đạo phường;

          3. Lập danh sách học sinh lớp 5 đang học tại trường năm học 2016 – 2017 theo Mẫu 2, sau đó tổng hợp thống kê vào Mẫu 3;

          4. Hiệu trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo để việc thực hiện giao chỉ tiêu đảm bảo đúng tình hình thực tế về nhu cầu đi học và khả năng đáp ứng của từng trường.

          Đề nghị các trường triển khai thực hiện và báo cáo về bộ phận phổ thông Phòng GD&ĐT (đ/c Phiên) hạn cuối ngày 10/01/2017 để kịp xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục – đào tạo năm học 2017 - 2018./.

 

Nơi nhận:                                                                         KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                                                                         

- Website Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT, PT.                                                                      (Đã ký)

  

                                                                                             Lâm Thủy


Tải file đính kèm tại đây:

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 704

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác