Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''


Ngày 29 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:15 08/01/2018  

Báo cáo thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học.


Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc. Thực hiện Công văn số 6088/BGDĐT-CSVC ngày 26/12/2017 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 07/SGD&ĐT-KHTC ngày 02/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Để kịp thời có số liệu tổng hợp báo cáo lên Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học rà soát, thống kê và báo cáo số liệu theo các biểu mẫu như sau:

- Khối Mầm non: Báo cáo theo biểu mẫu số 1 và 5

- Khối Tiểu học: Báo cáo theo biểu mẫu số 2 và 6

- Khối THCS: Báo cáo theo biểu mẫu số 3 và 7

Các biểu mẫu nói trên đề nghị các đơn vị truy cập vào trangWeb của Phòng GD&ĐT để lấy về thực hiện. Để thuận lợi trong quá trình tổng hợp số liệu, yêu cầu các đơn vị không tự ý sửa đổi nội dung, bố cục trong các biểu mẫu và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trong biểu mẫu.

Yêu cầu các đơn vị báo cáo số liệu thống kê bằng văn bản và file mềm. Báo cáo văn bản gửi về bộ phận KHTC Phòng GD&ĐT, File điện tử gửi về địa chỉ Mail sau: xvien75@yahoo.com. Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất trước ngày 20/01/2018.

Nhận được văn bản này đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

* Tải file đính kèm dưới đây:

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 4940

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác