Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:01 09/01/2018  

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2017.


Kính gửi: Các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 4813/UBND -TC ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Phòng Giáo dục Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học trực thuộc báo cáo các nội dung sau:

1/ Báo cáo chung về tình hình quản lý sử dụng tài sản Nhà nước trong năm 2017 tại đơn vị:

            -Việc thực hiện hạch toán và báo cáo đối với tất cả tài sản Nhà nước được giao quản lý, sử dụng theo qui định của pháp luật về kế toán, thống kê tại đơn vị.

            - Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đơn vị.

            - Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị.

            -  Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

2/ Báo cáo kê khai tài sản Nhà nước (TSNN):

            Các đơn vị  được giao quản lý, sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất; các loại tài sản khác có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đông trở lên/01 đơn vị tài sản thì phải thực hiện kê khai tài sản nhà nước, cụ thể như sau:

...

Tải file đính kèm bên dưới

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 3006

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác