Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 23 tháng 07 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:51 24/12/2015  

Báo cáo tình hình triển khai chương trình Tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020


Kính gửi: Các trường Trung học cơ sở trực thuộc.

Thực hiện công văn số 3094/SGDĐT-GDTrH ngày 21/12/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc báo cáo tình hình triển khai chương trình tiếng Anh theo đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Phòng yêu cầu các đơn vị triển khai dạy học chương trình mới (Tiếng Anh 6, 7, 8, 9- hệ 10 năm) gửi mẫu báo cáo cuối học kì I (theo mẫu đính kèm), bằng văn bản về Phòng Giáo dục và Đào tạo  trước 16g00 ngày 30/12/2015, file mềm gửi theo địa chỉ email: quapgdhue@gmail.com.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời hạn để Phòng tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng GD&ĐT- qua bộ phận phổ thông- điện thoại 054.3833051 để được hướng dẫn thêm.    

Tải file

Số lượt xem : 2290

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác