Dạy tức là học hai lần''


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:25 11/03/2016  

Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức


Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc

Đề nghị các đơn vị email danh sách bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I, hạng II, hạng III và hạng IV về cô Hiền (Phòng Nội vụ TP) theo  địa chỉ: xuannhan206@gmail.com.

            Ngoài ra, Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị thay đổi phần cuối danh sách bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức đối với hạng III và hạng IV là: Xác nhận của UBND Thành phố Huế( thay vì Xác nhận của Phòng Nội vụ như trước đây) đồng thời nộp về Phòng GD&ĐT (tổ Tổ chức –Hành chính) 04 bản chậm nhất ngày thứ ba-15/3/2016./.

Số lượt xem : 1135

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác