Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:18 27/11/2015  

Biểu mẫu báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và Biểu mẫu đề nghị và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp


Các biểu mẫu:

1. BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2015

2. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HẠNG I VÀ HẠNG I

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 4343

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác