Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "


Ngày 07 tháng 12 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:42 17/02/2020  

Cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1059/UBND - GD ngày 15/02/2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19 (Công văn kèm theo), Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai những nội dung sau :

1. Thông báo đến các trường học và cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh học sinh được nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết tháng 02/2020.

        2. Trong thời gian học sinh nghỉ học, các đơn vị căn cứ tình hình thực tế và các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT,  Sở Y tế để tích cực phối hợp với các cơ sở y tế địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả  các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn trên.

        3. Thường xuyên, theo dõi cập nhật thông tin về chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ giáo dục của tỉnh và địa phương để đảm bảo thông tin liên lạc tốt giữa nhà trường, gia đình trong việc theo dõi học sinh, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, . . .; đồng thời, tổ chức các hoạt động chuyên môn của nhà trường đảm bảo chủ động trong quản lý thực hiện thời gian kế hoạch năm học. Để khi học sinh trở lại trường tập trung vào các hoạt động tổ chức dạy học cho học sinh.

        4. Các Phòng GD&ĐT, các Trung tâm GDNN-GDTX, các đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên theo dõi thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở và hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở để cập nhật kịp thời thông báo thời gian đi học trở lại của học sinh để thông báo cho học sinh, phụ huynh biết và để điều chỉnh hợp lý kế hoạch tổ chức hoạt động của các đơn vị.

Tải file

Số lượt xem : 1134

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác