Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:36 25/03/2016  

Chọn cử CBQL của các trường Tiểu học và THCS để bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh


Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị Tiểu học và THCS trực thuộc

Thực hiện công văn số 534/SGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục& Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc chọn cử cán bộ quản lý của các trường Tiểu học và THCS để bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh.

          Phòng Giáo dục& Đào tạo thành phố đề nghị các đơn vị lập danh sách công chức quản lý, viên chức quản lý của đơn vị xếp theo thứ tự năng lực về trình độ ngoại ngữ để tham gia bồi dưỡng năng lực Tiếng Anh năm 2016.

          - Thời gian:  Từ ngày 15/4/2016 đến tháng 9/2016.

          - Địa điểm đào tạo:  Cambridge VN503, 11 Lý Thường Kiệt TP Huế (tòa nhà Viettel).

          - Kinh phí: Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm thanh toán học phí và tài liệu học tập cho người học.

          - Tiêu chí thành phần tham dự:

          + Cán bộ quản lý trẻ (công chức quản lý/viên chức quản lý của các trường Tiểu học và THCS), nam dưới 50 tuổi, nữ dưới 45 tuổi.

          + Có năng lực ngoại ngữ đủ để tham gia khóa học.

          Phòng Giáo dục& Đào tạo yêu cầu các đơn vị gửi danh sách (theo mẫu) về Phòng (bộ phận TCCB) trước ngày 29/3/2016 để Phòng tổng hợp gửi Sở GD&ĐT.

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 857

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác