Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 23 tháng 07 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:13 19/01/2018  

Cung cấp thông tin giáo viên Ngoại ngữ năm học 2017-2018 và báo cáo tình hình triển khai các Kế hoạch


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở và tiểu học trực thuộc. Thực hiện công văn số 86/SGDĐT- GDTrH ngày 12/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc cung cấp thông tin giáo viên ngoại ngữ nhằm cập nhật số liệu chính xác về trình độ giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên năm 2018 và có cơ sở xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025 tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Phòng GD&ĐT Huế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số vấn đề sau đây:

1. Khẩn trương báo cáo thông tin giáo viên ngoại ngữ của đơn vị về Phòng (qua bộ phận phổ thông) theo mẫu phụ lục 1, file mềm gửi theo địa chỉ email: phothongpgdhue2016@gmail.com trước ngày 23/01/2018.

2. Tổng kết việc triển khai Kế hoạch 76/KH-UBND ngày 17/10/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 09/01/2014 của UBND thành phố Huế về triển khai đề án dạy và học môn ngoại ngữ giai đoạn 2012 – 2016 và định hướng đến 2020; Kế hoạch số 700/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của UBND thành phố Huế về nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 tại đơn vị theo các đề mục gợi ý dưới đây. Văn bản gửi về Phòng trước ngày 25/01/2018, file mềm gửi theo địa chỉ email nêu trên.

... 

Tải file đầy đủ dưới đây

Tải file 1 Tải file 2

Số lượt xem : 589

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác